Čím se zabývám

Od roku 1983 působím jako pedagog na Matematicko-fyzikální fakultě UK Praha, t.č. na katedře softwarového inženýrství. Od roku 1996 (do června 2015) jsem působil "na volné noze", jako nezávislý konzultant a publicista

Od roku 1991 se aktivně věnuji publikační činnosti. Původně výlučně pro tištěná média (hlavně: Computerworld, Computer Echo, Chipweek), později čím dál tím více pro on-line média (do roku 2000: Novinky.cz, pak zejména Lupa.cz). Pokud jde o témata, asi nejvíce jsem se věnoval oblasti telekomunikací, nověji elektronických komunikací, včetně aspektů regulace či konvergence. Nadále se věnuji problematice Internetu a broadbandu, počítačových sítí a komunikací, tzv. informační společnosti a technologiemi obecně (např. ADSL, IPTV, VOIP, mobilní technologie atd.). Zabývám se i oblastí e-governmentu (například datovými schránkami), a znovu jsem se vrátil k problematice elektronického podpisu - o něm jsem v roce 2011 vydal knihu "Báječný svět elektronického podpisu".

Na MFF UK mám v současné době dvě kurzovní přednášky: dvousemestrální "Počítačové sítě", a jednosemestrální "Rodinu protokolů TCP/IP".

Dne 3.6.2015 mne vláda jmenovala členem Rady Českého telekomunikačního úřadu, s účinností od 8.6.2015 (na dobu 5 let, tj. do 7.6.2020).


© Jiří Peterka, 2009 | design & coding by myself
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!