Další přednášky

Na MFF UK Praha vyučuji od roku 1983. Než jsem se zaměřil na počítačové sítě, zabýval jsem se architekturou počítačů, mikroprocesory i programováním. Pro přednášky k těmto tématům jsem nejprve využíval ručně psané fólie, a teprve později, kolem roku 1990, jsem mohl využít alespoň základní prezentační techniku (dataprojektor) a přednášky promítat z počítače. Jelikož dnešní PowerPoint jsem tehdy ještě neměl k dispozici, jednotlivé slidy jsem kreslil "ručně" v jednoduchém grafickém editoru (jménem Dr. Halo III), a českou diakritiku jsem musel u každého písmenka jednotlivě dokreslovat. Jedním z důsledků je i inverzní zbarvení slidů, bílé písmo na černém podkladu.

Prednaska Principy pocitacu Prednaska Programovani v asembleru Prednaska Zaklady mikroprocesorove techniky Dalsi prednasky
  • Principy počítačů: Základní kurz architektury počítačů. Učil jsem jako jednosemestrální přednášku v letech 1990 až 1995.
  • Programování v asembleru i8086: Přednáška, zaměřená na celkovou filosofii programování v asembleru 16-bitového mikroprocesoru i8086, a se zvláštním zřetelem na propojení asemblerských programů s programy psanými ve vyšším programovacím jazyku (konkrétně Turbo Pascalu 5.5). Vytvořeno v roce 1990, učil jsem jako jednosemestrální přednášku až do roku 1995.
  • Základy mikroprocesorové techniky: Úvodní kurz, vytvořený kolem roku 1989. Zabývá se principy mikroprocesorové techniky, podrobněji popisuje nejznámější 8-bitové mikroprocesory a začínající 16 a 32-bitové mikroprocesory od firmy Intel. Tuto přednášku jsem vyučoval na MFF UK do roku 1996.

Ve školním roce 2000/2001 jsem učil také "půlsemestrální" přednášku pro budoucí novináře (studenty oboru žurnalistika) na Fakultě sociálněch věd UK (FSV UK), na téma základů Internetu. Rozsah přednášky odpovídal polovoině semestru proto, že se dělil mezi dva vyučující. Moje přednáška měla jen 6 částí, a pojmenoval jsem ji:

Internet pro novinare

O rok později jsem již měl k dispozici celý semestr, a tak jsem původní přednášku rozšířil na 10 lekcí:


© Jiří Peterka, 2009 | design & coding by myself
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!