Kurzy, školení

V současné době působím také jako lektor kurzů elektronického podpisu pro Justiční akademii ČR (kurzy "Elektronické dokumenty a jejich posuzování v soudní praxi I." a "Elektronické dokumenty a jejich posuzování v soudní praxi II.").

V minulosti (nedávné i dřívější) jsem vedl kurzy a školení, které se tím či oním způsobem týkaly Internetu a počítačových sítí. Některé z nich byly šité na míru požadavkům konkrétního zákazníka, a příslušné materiály (prezentace) proto nemohu zařadit do svého archivu. Jiné kurzy naopak byly veřejné, a tak je můžete v mém archivu najít.

Internet pro (mírně) pokročilé
Studijní materiály ke třídennímu kurzu pro učitele, z října/listopadu 2001. Pokrývá problematiku Internetu a jeho fungování, služby Internetu, orientaci a vyhledáváním v Internetu, formy elektronické korespondence, možnosti skupinové komunikace a on-line komunikace, publikování vlastních WWW stránek, webové aplikace, ASP služby, e-commerce a e-business, bezpečnost (firewally, placení, el. podpisy), připojováním k Internetu

Internet pro začátečníky
Studijní materiály k dvoudennímu kurzu pro učitele z května/června 2001, zabývá se světem WWW a elektronickou poštou

Velký kurz Internetu
Studiní materiály z třídenního kurzu Internetu a jeho služeb z roku 1999.

Síťový tutoriál
Středně rozsáhlý síťový tutoriál z roku 1998. Zabývá se historií výpočetního modelu, systémovými platformami a jejich vývojem (Unixc, netWare, Windows), bezpečností dat, architekturou počítačových sítí, otázkami internetworkingu, službami Internetu obecně a službou WWW konkrétně

Vyhledávání v Internetu
problematika vyhledávání v Internetu (z roku 1997), klasifikace služeb - vyhledávací služby databázového typu (plnotextové vyhledávače), katalogy a seznamy zdrojů, vyhledávání osob, firem a souborl, různé vyhledávání

Malý kurz Internetu
Základní kurz Internetu (z roku 1997), zabývá se jeho podstatou a službami - WWW, FTP, el. poštou, on-line komunikacemi

Velký síťový tutoriál
tento všeobecně zaměřený tutoriál o počítačových sítích vznikl již v roce 1994. Jeho první část je spíše uživatelsky orientovaná, se zabývá službami počítačových sítí, základy datových komunikací, nejznámějšími přenosovými technologiemi atd. Druhá část je spíše techničtější, a věnuje se se nejznámějším síťovým architekturám (ISO/OSI a TCP/IP), problematice vzájemného propojování sítí (internetworkingu), problematice síťových ovladačů, otázkám adresování atd.

© Jiří Peterka, 2009 | design & coding by myself
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!