Muzeum českého Internetu je mým malým soukromým projektem, který vznikl tak trochu z nostalgie.

Sám jsem se na českém Internetu pohyboval již od doby jeho vzniku (za který považuji rok 1992), když ještě předtím jsem využíval i akademickou síť EARN. Z těchto pionýrských dob síťování se mi do dnešních dob bohužel nic (audiovizuálního) nezachovalo. Ale z pozdějších let naštěstí ano.

Například od roku 1995 jsem pro tehdejší Chipweek psal pravidelnou rubriku o zajímavých místech na tehdejším Internetu - a při té příležitosti jsem snímal různé obrázky, které se mi podařilo zachovat až do dnešních dnů.

Stejně tak jsem kolem roku 1996 pořádal několik školení pro uživatele Internetu. A jelikož tehdy konektivita v učebnách nebyla zrovna spolehlivá, jistil jsem si možnost předvádění tím, že jsem si zajímavé ukázky dopředu nasnímal v podobě videa, a v případě výpadku konektivity je pouštěl místo živé ukázky. No a i tato videa se zachovala, a dnes jsou zajímavým svědectvím toho, jak kolem roku 1996 vypadal a fungoval Internet. Například jaký byl Gopher, který tehdy ještě vládnul světu, ale dnes je už zcela vyhynulý.

V roce 2008 jsem se rozhodl své materiály z uvedených let postupně uspořádat a zveřejnit. Do podoby, kterou jsem nejprve pojmenoval jako Galerii eArchivu, a posléze jako malé Muzeum českého Internetu. Teprve s postupem času jsem zjistil, jak moc je to časové náročné - a tak na tom pracuji průběžně dál.

Co tedy v tomto muzeu najdete?


© Jiří Peterka, 2009 | design & coding by myself
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!