Přednáška: Počítačové sítě ....

Dvousemestrální přednášku "Počítačové sítě" učím na MFF UK, především pro studenty informatických oborů, již od roku 1992. Jde o základní kurz počítačových sítí, který v první polovině seznamuje se základními principy (na příkladu referenčního modelu ISO/OSI a rodiny protokolů TCP/IP), a poté se zabývá někerými konkrétními technologiemi - mj. Ethernetem, 802.11 (Wi-Fi), ATM, xDSL atd.

Od svého vzniku prošla tato přednáška mnoha změnami, které se projevily nejen na designu prezentací, ale i na obsahu samotné přednášky, který se snažím průběžně aktualizovat. Proto se také přednáška dočkala řady verzí:

Aktuální verze:

Prednaska: Pocitacove site

O další významnou změnu se postaralo studijní oddělení fakulty, když dvousemestrální přednášky formálně rozdělilo na dvě samostatné (jednosemestrální) přednášky. Praktický důsledek je především ten, že každého studenta musím zkoušet dvakrát, místo jednou. Při vysokých počtech studentů (kolem 200 na předmět a semestr) je to opravdu významný důsledek.


© Jiří Peterka, 2009 | design & coding by myself
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!