Reference / projekty

U mnoha konzultačních zakázek si zákazník nepřeje publicitu, či přímo vyžaduje závazek mlčenlivosti. Proto zde jen obecně naznačím, na jakém typu projektů, úkolů resp. zakázek jsem se již podílel:

  • specializované intenzivní školení, šité na míru potřebám konkrétní společnosti (která nemá vlastní know-how z oblasti Internetu, elektronických komunikací, technologií, počítačových sítí atd., a potřebuje se zorientovat v problematice)
  • vypracování nezávislých odborných posudků ke konkrétní kauze (nejsem ale soudní znalec)
  • účast na brainstormingu v rámci projektového týmu, s cílem vnést nový a nezávislý pohled na řešený problém, nové podněty
  • příprava odborných textů charakteru manuálů, příruček a návodů
  • překlady odborných textů
Z konkrétních zakázek z posledního období, o kterých mohu otevřeně mluvit, bych rád zmínil následující:
Projekt Klubu SPIS: Scénáře možné realizace eGovernmentu v ČR
V rámci Klubu SPIS vznikal počátkem roku 2007 koncepční dokument k možnostem, jak prakticky realizovat eGovernmentu. Podílel jsme se na jeho vzniku jak v rámci probíhající diskuse, tak i zachycováním výsledků této diskuse a sepisováním výsledného textu. Ten najdete na webu SPISu. Hlavní principy celého materiálu jsem pak také prezentoval v předvečer konference ISSS 2007, na akci s názvem "E-governement Expert Forum".
Brožura SPIS
Projekt BReath (Broadband e-Services and Access for the Home
Jsem členem českého řešitelského týmu projektu BReATH, který se zabývá sledováním rozvoje broadbandu a souvisejících služeb. Podílím se na tvorbě výstupů tohoto projektu i na jejich prezentaci na veřejnosti.
Projekt "Consumer Protection in the regulation of the telecoms sector"
Se Sdružením obrany spotřebitelů České republiky jsem spolupracoval na řešení jejich projektu k ochraně spotřebitele v sektoru telekomunikací. Vypracoval jsem zprávu, hodnotící situaci v ČR podle kritérií a požadavků tohoto projektu, včetně identifikace problematických míst a návrhu opatření na jejich nápravu.

Dnes už asi také mohu naznačit, že jsem se určitým způsobem podílel na dvou koncepčních dokumentech Ministerstva informatiky ČR.

Statni informacni a komunikacni politika, Narodni politika vysokorychlostniho pristupu
od Vladimira Mlynare, ministra informatiky

© Jiří Peterka, 2009 | design & coding by myself
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!