Knižní publikace

kniha: Distribuované databázové systémy

V roce 1992 vychází v nakladatelství Academia knížka s názvem "Distribuované databázové systémy", na které jsem se podílel jako spoluautor.

Napsal jsem tu její část, která se zabývá prostředím ve kterém jsou distribuované databáze provozovány - tedy problematiku počítačových sítí. Autory ostatních částí knihy jsou kolegové Jaroslav Pokorný (z MFF UK) a Peter Sokolowsky z European Business School ve Frankfurtu nad Mohanem (SRN).

P. Sokolowsky, J. Pokorný, J. Peterka: Distribuované databázové systémy, ISBN 80-200-0442-4, Academia 1992
knížka (brožura) s názvem Toulky Internetem

V dubnu 1996 mi vychází v edici CHIP Speciál knížka (brožura) s názvem Toulky Internetem. Má 122 stránek a jde o knižní podobu stejnojmenného seriálu, který vycházel v roce 1995 v týdeníku CHIPweek. Jedná se však jen o první ročník tohoto seriálu, který pak vycházel časopisecky ještě další dva roky. Obsahově pokrývá první ročník základní služby Internetu, např. službu WWW, elektronické konference, NETNEWS, IRC, FTP archivy, Archie, Gopher, WAIS, Hytelnet, WHOIS atd.

Celý obsah seriálu (všech jeho ročníků) najdete v mém archivu (zde).

J.Peterka: Toulky Internetem, ISBN 80-85986-04-3, Vogel Publishing, s.r.o.
knížka Se Zavináčem na Internet

Spolupráce několika autorů s tvůrci televizního pořadu Zavináč (na ČT1) dala vzniknout knížce "Se Zavináčem na Internet", kterou v roce 1999 vydává nakladatelství Academia. Já jsem pro tuto knihu napsal celkem 4 kapitoly (které zabírají 242 z celkových 308 stránek):

  1. Na úvod, aneb: co je dobré vědět o Internetu
  2. Služby Internetu
  3. Jak na Internetu hledat a nacházet
  4. K čemu je dobrý Internet?

Dalšími autory jsou pánové Miloš Čermák, Petr Matoušek a Jaroslav Winter.

J. Peterka, M. Čermák, J. Winter, P. Matoušek: Se Zavináčem na Internet, ISBN 80-200-0787-3, Academia 1999
knizka: Programování na webu

Na podzim roku 2002 jsem byl požádán vydavatelstvím Mobil Media o aktualizaci několika kapitol z již dříve vydané knihy "Programování na webu".

Původní obsah byl již natolik neaktuální, že jsem nakonec zcela přepsal první tři kapitoly této knihy, která nakonec vyšla ve "druhém, plně přepracovaném vydání ..." od kolektivu autorů, kteří podobně dopsali další kapitoly.

Já jsem napsal 3 kapitoly:

  • Úvod do problematiky počítačových sítí
  • Protokoly TCP/IP
  • Protokol HTTP

Další kapitoly se zabývají jazykem XHTML, kaskádovými styly CSS, JavaScriptem, a v neposlední řadě technologiemi pro tvorbu dynamických stránek ASP, PHP a Perl.

Kniha nakonec vyšla na jaře 2003, jako brožovaná v rozsahu 600 stránek.

M.Kučera, J.Peterka et al.: Programování na webu, ISBN: 8086593363, Mobil Media, 2003

© Jiří Peterka, 2009 | design & coding by myself
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!